Organisasi Otonom

Organisasi Otonom

Admin System Nov 20, 2021 00:58 693

Pimpinan Wilayah Aisyiyiah (PWA) DKI Jakarta

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DKI Jakarta

Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) DKI Jakarta

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) DKI Jakarta

Kwartir Wilayah Hizbul Wathan (Kwarwil HW) DKI Jakarta

Pimpinan Wilayah Tapak Suci (Pimwil TS) DKI Jakarta